Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019

Ερμηνεία του κατά Ιωάννην ευαγγελίου νο 6α θαύμα εν Κάνα γάμου και περί γάμου γενικότερα.


sec 19.50 
Θα μου πείτε γιατί παλαιότερα δεν διαλυόνταν οι γάμοι τόσο εύκολα; Τώρα έχουμε άλλλες ελευθερίες. Οι γυναίκες είναι χειραφετημένες, έχουν οικονομική ανεξαρτησία και εύκολα φεύγουν. Αυτό δεν δικαιώνει τους άντρες να γίνουν σατράπηδες και να πιούν το αίμα των γυναικών. Όχι, δεν είναι αυτός ο σκοπός του γάμου. Δηλαδή, όταν φθάνουμε σε ακρότητες, ξύλο, βία αυτό είναι αιτία διαζυγίου...sec. 20.21

Δεν υπάρχουν σχόλια:

εκδρομης 8ης Δεκεμβριου 2019 στον αγιο Λουκά Λευκακιών και στην Ευαγγελίστρια του Ναυπλίου.

  Προσκήνυμα με την χαρη του Θεού, επιτελέσαμε στον αγιο Λουκά τον Ιατρό και αρχιεπίσκοπο Συμφεροπόλεως και Κριμαίας στα Λευκάκια Ναυπλίας...