Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2009

ο άθεος και / στο εκκλησιαστικο περιβάλλον!

ο άθεος και το εκκλησιαστικό περιβάλλον.

Αρχικά σίγουρα ξαφνιάζεται όποιος δει αυτόν ως τίτλο της ανάρτησης μας, δεν μπορεί ο άθεος να είναι μέρος εκκλησιαστικού οργανισμού, εκκλησιαστικού περιβάλλοντος δηλαδή είναι αμέτοχος καθετί εκκλησιαστικού.
Αυτό είναι το αυτονόητο, ο άθεος είναι εχθρός και εκτός εκκλησιαστικού σώματος. Σ’ αυτό συμφωνείτε όλοι σας? Γιατί να συμφωνείτε? Μπορώ να βρω και να αναψηλαφήσω αθέους εντός των τειχών των εκκλησιαστικών καμαρών, δυστυχώς εκεί στις καρδιές μας εντός δεν υπάρχουν κάμερες για να καταγράψουν τις ενστικτώδεις συμπεριφορές μας και να μας φέρουν αντιμέτωπους με την πραγματικότητα!
Φυσικά κανείς εκ της μερίδος των ευσεβών δεν μπορεί να βρει λάθη στον εαυτό του…πάντα τα λάθη τα μεταθέτει στους ετέρους!
Κανείς εκ των θεοφοβουμένων δεν βρίσκει ψυχολογικό σύμπλεγμα στον εαυτό του αλλά το τοποθετεί σε εκείνους, τους άλλους που διώχνει από κοντά του, τους οποίους στολίζει με ποικίλους χαρακτηρισμούς στην άθεη πορεία του, που αντιστρατεύεται τον ευαγγελικό νόμο που μας καλεί ούτε «ρακά» να μην προσφωνούμε τον αδελφό μας, δεν μπορεί κανείς να πει στον άλλον τι είναι και ποιος είναι εάν ο άλλος δεν του το ζητήσει: διότι αν στο ζητήσει ο αδελφός σου σημαίνει ότι χρειάζεται την αληθή σου κρίση, αλλά και αν αυτή, η αληθής σου κρίση, εκφράζεται μισερά πως θα οικοδομηθεί ο άλλος.
Δυστυχώς άθεος είναι πολλές φορές και ο χριστιανικός μας αντικατοπτρισμός του εαυτού μας, εμείς βιώνουμε την ευαγγελική οδό και ζωή ως κάτι ξένο που δεν μας αφορά, αν μας καλεί ο Κύριος στο εκκλησιαστικό άθλημα του παρόντος να γίνουμε Χριστού μέλη κάνοντας αγώνα εναγώνιο (με σκοπούς πολλούς, αλλά ιδιαιτέρως άθλημα να βιώσουμε τον Χριστό ιδιαιτέρως στα πρόσωπα των αδελφών μας) και ενάρετο αγώνα που σκοπό έχει όχι τον ακτιβισμό ως αρετή αλλά την καλλιέργεια της καρδιάς μας.
Και πως θα πιστοποιεί η καρδιά μας ότι δεν θα είναι μια χριστιανική –εξωτερικά- και κατά τα φαινόμενα καρδιά αλλά θα είναι μια ουσιαστική θυσίας καρδιά για τον αδελφό μας.
Πόσοι άθεοι βρίσκονται μέσα στα τείχη? Πόσοι πολλοί που δεν υπολογίζουν τον Χριστό και τον θείο Λόγο του θέλουν να λειτουργούν εξ ονόματος του? Πόσοι οι οποίοι μας λέγουν για απλότητα και αρετές δεν έχουν επιδείξει στη ζωή τους ευαγγελική απλότητα και χριστιανική αρετή? Πόσοι πολλοί μπορούν να κατακρίνουν τους αθέους και όσους αρνούνται τον Χριστό διότι εμείς που λέμε ότι του ανήκουμε δεν έχουμε πραγματική και θυσιαστική σχέση μαζί του?
Με συγκλονίζει και με κρίνει ένας μη χριστιανός ένας «άθεος», εκτός των τειχών του εκκλησιαστικού σώματος (το οποίο δεν λοιδορώ αλλά δεν το χαρίζω σε όσους το καπηλεύονται και το παραχαράσσουν), ο αείμνηστος και μακαριστός (τα λέμε για τους αγίους γιατί όχι και για το μέγα πνεύμα του Ινδουιστή – πιστού «χριστιανού», όχι με την έννοια του βαπτίσματος –που είναι και παραμένει ιερό- αλλά με την έννοια της εγγύτητος στον Ιησού Χριστό με αυτό που έλεγε) Μαχάτμα Γκάντι : «Αναμφιβόλως θα ήμουν χριστιανός, αν οι χριστιανοί ήταν χριστιανοί εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο.»
http://blogs.sch.gr/eylignou/archives/3047 και θα προσθέσω εγώ και έμοιαζαν στον Ιησού Χριστό εντός και εκτός του οικείου χώρου τους, διότι αν είμαι χριστιανός εντός του ναού και εκτός είμαι ότι και οι άθεοι τότε ποίο το όφελος?
Δεν ξέρω διερωτώμαι κατανοούμε ότι μπορεί οι άνθρωποι να μας στρέψουν τις πλάτες λόγω της ξεροκεφαλιάς μας και της αθεότητος του τρόπου ζωής μας?
Μπορεί η Εκκλησία να λέγει ότι είναι του Χριστού και να ξεχνά τον τρόπο που έφυγε από τη γη?
Δεν μπορεί να είναι του Εσταυρωμένου και αντί να σταυρώνει ο καθένας τον εαυτό του να σταυρώνει τους γύρω του?
Εγώ μάλλον είμαι περισσότερο «άθεος» από κάθε άλλον , αφού άλλα λέω, άλλα κάνω (αφού συχνά μου το ζητούν) και άλλα εννοώ!
Συγχωρήσατε μου την «αθεότητα», για αυτό και δεν κρίνω κανέναν σας και σας αγαπώ όπως σας πρόσφερε σε μένα ο Κύριος μας!
modern father
(αφιερωμένο σε κάθε άθεο ή "άθεο" φίλο μας)
μετάφραση αυτόματη:
the atheist and /ecclesiastical environment!
the atheist and the ecclesiastical environment.Initially certainly ξαφνιάζεται anyone who see him as our title of the suspension, not the atheist to be part of the Agency, church organ environment is an outsider everything Church.This is the obvious, the atheist is enemy and outside Church House.In this you agree all ’? Why do you agree? I can find and αναψηλαφήσω αθέους within the walls of the ecclesiastical Kamares, unfortunately there in our hearts within there are no cameras to record the own Our behaviors and to be home!Of course one of the batch of wishful cannot find mistakes to itself of … always the mistakes shifts to ετέρους!One of the θεοφοβουμένων does not find psychological cluster to itself but places it on those others who is driving out from near it, which στολίζει in a variety of ratings in άθεη road, which aims evangelical law invites us nor ' ρακά ' to not προσφωνούμε our brother, it is not possible to say to the other what they are and What if the other not request: because if your brother in request means you'll need a correct your crisis, but also if your, the true crisis, μισερά that the other will be built.Unfortunately an atheist is several times and our mirror of the Christian ourselves, we are experiencing the Evangelical route and life as something foreign not our It relates if our calls on Mr in ecclesiastical sport of this to be Christ States by clicking fight εναγώνιο (with many purposes, but particularly sport to experience Christ in particular on the faces of our brothers) and virtuous fight designed not the activism as virtue but cultivating the our heart.And how to certify the our hearts that will not be a Christian – external- and apparently heart but it will be a substantial sacrifice heart for the our brother.How many άθεοι within walls? How many not calculate the Christ and the sulphur floor wish to work on behalf of? How many the who say for simplicity and virtues not have demonstrated in their lives Evangelical simplicity and Christian virtue? How many can criticize the αθέους and those who deny Christ because we say of We belong do not have real and θυσιαστική relationship with him?With shocking and considers a non-Christian a ' atheist ', outside the walls of the church body (which is not regret but not the χαρίζω those who are abusing and παραχαράσσουν), the late lamented and μακαριστός (say Holy why not and for the great spirit of Ινδουιστή – as a loyal ' Christian ', not in the sense the baptism – that is and remains sacred-but with the concept of subsidiarity in Jesus Christ with what mahātmā Gandhi said): ' There is no doubt I would be Christian, if Christians were Christians 24 hours in the 24-hour period. '
http://blogs.sch.gr/eylignou/archives/3047and will Add I and seemed to have been in Jesus Christ inside and outside the space because if I'm Christian within the Church and outside I am that the άθεοι then what the benefit? Not I know I wonder we understand that the people to turn our backs as a result of ξεροκεφαλιάς and αθεότητος in our lifestyles?Can the Church to say that it is of Christ and to forget how left the Earth?Not can be one of Εσταυρωμένου and instead of everyone itself will crucify to will crucify them around?I'm more ' atheist ' than anyone, after other say, other make (after often request), and other I mean!I am sorry for my atheist's things, so not judge anyone your and your I love you as I gave me the main us! modern father '(dedicated to each atheist or "atheist" our friend)

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Εξαιρετικό το κείμενο σου!Γιατί το χαρακτιρίζει ουσιαστίκη αναζήτηση της ’σχέσης’ η οποία εμπεριέχει τις επιμέρους σχέσεις με τον Θεό, τον συνάνθρωπο, την φύση, τον εαυτό.Ουσιαστική επικληση της χριστιανικής αγάπης, άδολης και απαλαγμένης από τις φοβίες και εμπάθιες των πιστών που τους ανακγάζουν να περιχαρακώνονται σε αυτά τα τόσο άδικα και μελαγχολικά ‘τείχη‘.Εξαιρετικός, ως συνηθως βέβαια! Να ξέρεις ότι αν και δε μιλάμε συχνά διαβάζω πάντα το ιστολόγιό σου.Είναι και αυτό μορφή ουσιαστικής επικοινωνίας!Ζεστούς χαιρετισμούς..Την ευχή σου.
Κατσαρός Δημήτρης

Modern Father είπε...

αν συνεχίζω να γράφω είναι διότι με αναγκαζει κατι μεσα μου να θελω να εκφραστω και για το οτι υπάρχουν φίλοι που τους ξέρω (ως συ)και άγνωστοι που μου συμπαραστέκονται είτε γραπ΄τως δημόσια ή προσω[ικά που μου δίνουν δύναμη!
ευχαριστω!ο θεος μαζί σου...τυχαία σε συνάντησα...ευχομαι να τα ξαναπούμε!

Δεκαετία μνήμης Ιεροθέου Αρχιερέως

Δέκα μετά την προς Κύριον εκδημίαν του Μακαρίου και Πολυαγαπημένου Πατρός και Αοιδήμου Ποιμενάρχου κάποτε Μητροπολίτου Υδρας κυρού Ιεροθέο...