Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2011

ο συγχρονος "δολοφόνος" : έ ν α ς καπιταλιστής

"Ο καπιταλιστής, για να υπερκεράσει τον ανταγωνιστή του στη διεκδήκησημεγαλύτερου μεριδίου κέρδους στην αγορά, είναι "καταδικασμένος" να βελτιώνει, να εξελίσσει τα μέσα παραγωγής. Όμως η εισαγωγή στην παραγωγή νέας τεχνολογίας και αποδοτικότερων μηχανών έχει ως συνέπεια την απομάκρυνση απο την παραγωγική διαδικασία όλο και μεγαλύτερου μέρους ανθρώπινης εργασίας και τη μείωση του αναγκαιού χρόνου που απαιτειται για την παραγωγή του προϊόντος."

Νίκος Μπουγιόπουλος, "Ειναι ο καπιταλισμός, ηλίθιε", σελ. 31

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Δ΄ Λουκά! (Του σπο...

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί! Κυριακή Δ΄ Λουκά! (Του σπο... : “ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ. ”  (Λουκ. η, 5...