Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

προς Τίτον επιστολής, ανάλυσις

Παῦλος, δοῦλος Θεοῦ, ἀπόστολος δὲ Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν Θεοῦ καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ᾿ εὐσέβειαν “
O Απόστολος Παύλος εις τον πρώτον στίχον της προς Τίτον, Απόστολον του Θεού της κατα Κρήτην Εκκλησίας, Επιστολή αρχίζει αρχικώς με την δήλωσιν του ονοματός του! Δηλώνοντας το όνομα του ο Παύλος ο μέγας, ως δούλος Θεού, αποδεικνύει την εντονη αποστολική του πίστη για να γινουν όλα στη ζωή των πιστών απελεύθερα αμαρτιών και να ενταχθουν έτσι στο θέλημε του Θεού.
Δούλος Θεού σημαίνει ότι ο έσω και κρυπτός άνθρωπος είναι ελευθερος παθών, δηλαδή υποδουλώσεως εις την αμαρτίαν! Αν ο άνθρωπος δεν ελευθερωθεί απο την αμαρτία δεν είναι δούλος του Χριστού, αλλά δούλος και δουλευτής παθών και λαθών, δηλαδή της αμαρτίας. Και δεν λέω επίτηδες ότι υποτάσσεται σε αμαρτίες αλλά σε αμαρτία...η αμαρτία, αδελφοί μου, στο βάθος της είναι «μία», το ότι ξεχνούμε τον Θεό και δεν μπορούμε να του ζητούμε «χάρες» αλλά την χάρη του την Επουράνιο. Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε την παρρησία στον Κύριο, αλλά που...???πως θα στρέψουμε τα μάτια μας προς το θείο του Εικόνισμα? Όταν συχνά τον ξεχνάμε ή όταν τον θυμόμαστε στα δύσκολα και στα εύκολα τον ξεχνάμε?
Δούλος Θεού είναι μόνον ο άγιος, δηλαδή εκείνος ο χριστιανός που έχει την συναίσθηση της αμαρτωλότητος του! Και προσπαθεί καθημερινά να γεφυρώνει το χάσμα του απο τον Θεό...η αμαρτία δημιουργεί σχάση(δηλαδή μη σχέση) και η σωτηρία εν Χριστώ και ο πνευματικός αγώνας δημιουργεί σχέση(δηλαδή μη σχάση)!
Δούλος του Θεού Πατέρα, συνήθως ο απόστολος Παύλος όταν γράφει Θεός εννοεί τον Πατέρα, την πηγήν της Θεότητος, η οποία πηγή, ο Π α τ ή ρ των Φώτων και Θεός πάσης παρακλήσεως πέμπει(στέλνει) στον κόσμο τον σαρκωθέντα Λόγον Του, τον Κύριο μας Ιησού Χριστόν και εκπορεύει(ως εκ πηγής αεννάου) το Πανάγιο Πνεύμα!
(συνεχίζεται)


ಮೊದೆರ್ನ್ father

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δεκαετία μνήμης Ιεροθέου Αρχιερέως

Δέκα μετά την προς Κύριον εκδημίαν του Μακαρίου και Πολυαγαπημένου Πατρός και Αοιδήμου Ποιμενάρχου κάποτε Μητροπολίτου Υδρας κυρού Ιεροθέο...