Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020

"Ανέβη ο Θεός εν αλλαλαγμώ, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος" - με τον π. Ευάγγε...

"Ανέβη ο Θεός εν αλλαλαγμώ, Κύριος εν φωνή σάλπιγγος" - με τον π. Ευάγγελο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Πρόγραμμα Λειτουργικής Διακονίας απο της 18ης έως τέλους Ιουνίου 2021

Πρόγραμμα Λειτουργικής Διακονίας απο της 18ης έως τέλους Ιουνίου 2021: Παρασκευή 18η Ιουνίου στις 18.00 στον ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών ...