Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020

Κρανίδι και Σπέτζαι στον Αγώνα του Έθνους 1821.

26. Ο Καρανικόλας Κ. Παντελεήμων (Μητροπολίτης Κορίνθου), Το Κρανίδι. Εκδ. «Πνοή», Μητροπόλις Κορίνθου, 1980, σελ. 134, 135, δημοσιεύει οικογενειακά έγγραφα Κρανιδιωτών και αναφέρει:

Στις 25 Μαρτίου ορκίζεται ως αρχηγός των Στρατιωτικών Δυνάμεων Αργολίδος με απόφαση προεστών της Αργολίδος (και των νησιών της) ο ιερέας Αρσένιος Κρέστας (Παπαρσένης). Αυτός, την ίδια μέρα μαζί με τον Μπόταση, προεστό των Σπετσών, ειδοποιεί τους ξένους που βρίσκονταν στο Ναύπλιο να φύγουν για λόγους ασφαλείας, επειδή θα αρχίσει η πολιορκία του Ναυπλίου.
27. Ο Χρυσανθόπουλος (Φωτάκος) Φώτιος, στο βιβλίο Βίοι Πελοποννησίων ανδρών, έκδοση 1888, σελ. 267, γράφει: 
“Οι Σπετσιώται από όλας τας νήσους εφάνησαν πρόθυμοι και κατά την 25 Μαρτίου 1821 ύψωσαν την σημαίαν της επαναστάσεως

 http://www.antibaro.gr/article/22743?fbclid=IwAR2B_L_qXgVzkjlN89xZczWtUqwqe-6HIGFw_jKjOFtyfHJBM6Hb_HZ4Lo0

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ιερουργία του Θείου Λόγου 2020 νο 19 περι του οσίου Ανθίμου της Χίου, το...

λόγω εγκλεισμού εις την κέλλαν μας θα τακτοποιήσουμε το καναλι μας με μικρά καθυστέρηση!