Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

αυτοκριτικά κεφ. β

Αυτοκριτικά κεφάλαια ιερατικού (κληρικού) ήθους.

Κεφάλαιον 2ον:

Μας λέγουν σε εμάς τους κληρικούς ότι είμαστε ά ν θ ρ ω π ο ι που θέλουμε την δ ό ξ α ν, είμαστε δοξαζόμενοι από τους ανθρώπους και όχι δοξαστικοί με την παντοειδή παρουσία μας προς τον Θεόν!

Διότι δεν έχουμε την λεβεντιά της πνευματικής καταστάσεως της ταπεινώσεως, να πούμε αν δεν μπορούμε να γίνουμε διάφανοι για να εμφαίνεται δι’ ημών ο Χριστός αλλά και να φανερώνουμε την μοναδικότητα της εν Χριστώ σωτηρίας, ότι είμαστε σε έκπτωση πνευματική, είμαστε σε προσωπικό δρόμο και όχι σε εκκλησιαστική τροχιά και πορεία, είμαστε αμαρτωλοί φορείς μεν της ιερωσύνης, γεμάτοι αμαρτίες δε! άρα κανείς δεν θα μπορεί να μας ακούσει, κανείς δεν θα αντέχει την παρουσία μας ως εξουσιαστών του σώματος του Χριστού, αλλά όλοι μας θέλουν οι θρησκευτικούς λειτουργούς ή ποιμένες που να ρυθμίζουμε τα πάντα στη ζωή τους χωρίς εκείνοι να έχουν ευθύνη!Μεταθέτουν την πνευματική τους πρόοδο και ζωή σε εμάς και γίνονται δοξαστές και στεφανωτές μας με έργα αρετών και με επίδειξη πνευματικών καταστάσεων ανυπάρκτων…άρα γίνονται κόλακες μας και μας συμ-πορεύονται ως πραγματικοί κόρακες αφού η καρδιά μας αδειάζει από το Πνεύμα το άγιο όσο θέλει να δοξάζει η γη την παρουσία μας…και έτσι αναδεικνυόμεθα ως υψιπέτες νεκροί και ως ζωοποιούντες άλλους κεκοιμημένοι!

Άρα η πνευματική μας ζωή φαλκιδεύεται σε ατραπούς εξω-χριστιανικές και μαρτυρίες (που αφήνουν α-μάρτυρον τον Χριστόν) εξω-βιβλικές και αυτό-καταστροφικές της πνευματικής μας εν Χριστώ ζωής και αγιοπνευματικής μας παραπορεύσεως εν τη Εκκλησία του Χριστού!

Μην μας αφήσεις Χριστέ μας, να είμαστε ως «τάφοι κεκονιαμένοι[1]» και να μιμηθούμε εις το κακό την φαρισαϊκή νοοτροπία!

Καλό Πάσχα , μακάρι να περάσουμε από τα γαιώδη και αμαρτωλά, εις τα αγιασμένα και ουράνια, Αγιασμένη και Λαμπρο-γενετική εντός της καρδίας μας Ανάστασιν του Χριστού και ηδική μας ανάστασιν ευχόμεθα εγκαρδίως σε όλους!

Μακάρι να ξεχάσουμε την δύσκολη καθημερινότητα μας και να δοξολογήσουμε τον Θεό μας!


modern father[1] Ματθ. 23,27 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας. Μετάφραση: Αλλοίμονό σας, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί, διότι ομοιάζετε με τάφους ασβεστωμένους, οι οποίοι εξωτερικώς μεν φαίνονται ωραίοι, ενώ από μέσα είναι γεμάτοι με κόκκαλα πεθαμένων και με κάθε ακαθαρσίαν. Ματθ. 23,28 οὕτω καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, ἔσωθεν δὲ μεστοί ἐστε ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας. Μετάφραση:Ματθ. 23,28 Ετσι και σεις, εξωτερικώς μεν φαίνεσθε στους ανθρώπους δίκαιοι, ενώ από μέσα είσθε γεμάτοι από υποκρισίαν και κάθε παρανομίαν. http://www.imgap.gr/file1/AG-Pateres/AG%20KeimenoMetafrasi/KD/01.%20Math.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: