Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010

τὸ ἀπόρρητον τῆς σῆς οἰκονομίας

Κύριε, πρὸς τὸ μυστήριον τὸ ἀπόρρητον τῆς σῆς οἰκονομίας, οὐκ ἐξαρκοῦσα ἡ τῶν ἐκ Ζεβεδαίου μήτηρ, ᾐτεῖτό σοι προσκαίρου βασιλείας τιμήν, τοῖς ἑαυτῆς δωρήσασθαι τέκνοις· ἀλλ' ἀντὶ ταύτης, ποτήριον θανάτου ἐπηγγείλω πιεῖν τοῖς φίλοις σου, ὃ ποτήριον πρὸ τούτων, πιεῖν ὁ αὐτὸς ἔλεγες, ἁμαρτημάτων καθαρτήριον. Διό σοι βοῶμεν· Ἡ σωτηρία τῶν ψυχῶν ἡμῶν, δόξα σοι. (Κοσμά Μοναχού, Ἰδιόμελο, Ἦχος πλ. α', απόστιχα όρθρου μεγάλης Δευτέρας)

Το μυστήριον της οικονομίας του Χριστού, είναι η φροντίδα του για το ανθρώπινο γένος που διολίσθησε και διολισθαίνει προς την αμαρτία, δηλαδή πορευόμενον μακράν του Θεού και που ο Κύριος φροντίζει να ενεργοποιήσει την δική του θέληση και δική του θέση επί των ανθρωπίνων!

Θέλει να έρθει Εκείνος προς σφαγιασμόν για να πορευθεί το πλάσμα του προς αγιασμόν!

Θέλει να έρθει ταπεινά για πορευθεί ο άνθρωπος κενωτικά και ανανεωτικά!

Θέλει να έρθει απλά και καθημερινά για να αναπροσαρμοσθεί η σχέση του ανθρώπου μαζί Του!

Ο άνθρωπος όμως θέλει να βολευτεί και ο Χριστός του ζητά να θανατωθεί, ο άνθρωπος ζητά θρόνους και ο Χριστός ζητά πόλο(υς), υποζήγια απλά προς μεταφοράν!

Ο στόχος είναι να πιεί το ποτήριο του θανάτου ο άνθρωπος αφού πρώτα δεχθεί την θυσία του εσωτερικού του κόσμου για να γίνει διάκοσμος Θεού!

Ο Χριστός Κυρίου λυτρώνει τον άνθρωπο από τον παιδαριώδη εγωϊσμό που είναι παιδική κατάσταση και δεν ωφελεί τον ώριμο πνευματικά άνθρωπο!

Ο Κύριος θέλει την πνευματική μας μεθηλικίωση και την πραγματική μας ενηλικίωση, κανείς δεν μπορεί να πεί ότι κατανοεί το μυστήριον της Βασιλείας μόνον πνευματικά και εσωτερικά, αλλά ο Χριστός επιμένει ότι μόνον όταν το θυσιαστήριο της καρδιάς μας πλησθεί δώρων πνευματικών και θυσιάζει το δικό του καλό για χάρη του άλλου, τότε και μόνον τότε ο άνθρωπος πεθαίνει για τον κόσμο και το κοσμικό πνεύμα και εργάζεται για την Βασιλεία του Θεού μας, που ζεί και υπάρχει εν ταις καρδίαις ημών των αμαρτωλών!

Ας μην θέλουμε μέσω ανθρωπίνων μέσων και διαμεσολαβήσεων να επιτευχθεί η καρδιακή μας βασιλεία που θα είναι η Βασιλεία του Χριστού με κέντρο και θρόνο την ευτελεστάτη καρδία μας και εξωτερικό περίβλημα το μυστήριο της Εκκλησίας του Χριστού μας.

Καλό Πάσχα!

modern father

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δεκαετία μνήμης Ιεροθέου Αρχιερέως

Δέκα μετά την προς Κύριον εκδημίαν του Μακαρίου και Πολυαγαπημένου Πατρός και Αοιδήμου Ποιμενάρχου κάποτε Μητροπολίτου Υδρας κυρού Ιεροθέο...