Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

προνόμια κληρικών

To προνόμιο των κληρικών ή μάλλον τα προνόμια τους είναι να ακολουθούν τον Χριστό, οτιδήποτε άλλο είναι μάλλον εκ του αντιδίκου!

Μαρκ. 8,34

Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι.

Και αφού επροσκάλεσε τον λαόν μαζή με τους μαθητάς του, είπεν εις αυτούς· “όποιος θέλει να με ακολουθήση ως πιστός μαθητής μου, ας απαρνηθή τον αμαρτωλόν εαυτόν του με τας αδυναμίας, και τα πάθη του, ας πάρη την απόφασιν να υποστή προς χάριν μου ταλαιπωρίες και αυτόν ακόμη τον σταυρικόν θάνατον, και ας με ακολουθήση στον δρόμον, που εγώ εχάραξα.

Όστις θέλει : εδώ ο Κύριος μας δίνει όχι εντολή αλλά ένα άλλο είδος σκέψεως και δράσεως…όποιος θέλει και είναι ελεύθερος!

Το μυστήριο της Ελευθερίας, είναι μυστήριο σταυρικό, είναι μίμηση του σταυρου του Χριστού και αυτός που θέλει να ακολουθησει τον Χριστό…ελεύθερα και όχι εξ αναγκης σταυρώνει το εγώ!

Τι σημαίνει Σταυρός και Σταυρικο πολίτευμα? Είναι η κατασταση βίου , ο τρόπος ζωής μας εναρμονισμένος με την εμπειρία του σταυρού, είναι μια θυσία του εαυτού μας.

Αλλά ποίος μπορεί να πει ότι έκανε μεγαλύτερη θυσία από την μητέρα του Θεού που είδε άδικα και χωρίς λόγους να σταυρώνεται το παιδί της γυμνό και περιβλημένο την αμαρτία όλου του κόσμου.

Οπίσω μου ακολουθείν: και γιατί να ακολουθεί πίσω μου? Για να μπορεί να παίρνει κουράγιο και παράδειγμα από τον τρόπο ζωής του Χριστού, να μιμείται τον Χριστό και να εγκεντρίζει τον Χριστό στο εσώτατο χώρο της καρδιάς μου.

Πόσες φορές εμείς δεν θέλουμε να τρέξουμε μπροστά από τους παλαιότερους και σοφότερους γονείς και μεγαλυτέρους μας? Αλλά τελικώς και όσες φορές γίνει αυτό συνήθως γυρίζουμε πίσω μας με σπασμένα τα μούτρα και τζακισμένη την διάθεση μας.

Πίσω μου ακολούθησις σημαίνει ότι μαθαίνεις από την πείρα μου, μαθαίνεις από τον δικό μου -μέσα στις δυσκολίες- τρόπο ζωής και βαδίζεις την ανωφερή και στενωπό οδό που οδηγεί στον παράδεισο, την Βασιλεία του Θεού.

Απαρνησάσθω εαυτόν : σημαίνει ότι ξανακαινουργιώ-νεται ο εαυτός μας, γίνεται νέος αφού απαρνείται ότι τον χωρίζει από τον αδελφό του, απαρνείται να κανει πράξη ότι εκείνος θέλει αλλά κάνει καθημερινη πράξη ότι ο άλλος θέλει(παραδείγματα…) και έτσι και οι δύο και εκείνος και ο άλλος άνθρωπος συναντώνται με τον όντως Άλλον, τον Διαφορετικό, τον Θεό μας! Και έτσι η άρνησις του εαυτού μας γίνεται καταφαση του άλλου ανθρώπου και λατρεία του Θεού μας, ένα άλλο είδος λατρείας στο θυσιαστήριο της καρδιάς μας, με ιερέα τον ίδιο τον εαυτό μας και μυσταγωγό τον Κύριο μας και στόχο να γίνει το κέντρο της καρδιάς μας σταυρός του εαυτού μας.

Αράτω τον Σταυρον αυτού : άρσις του σταυρού, σημαίνει να σκηνώνω τον σταυρό μου με υπομονή και πραότητα, να δεχτώ τον σταυρό μου και να τον μεταπλάσω σε παλαίστρα αγωνισμάτων, εκει να πάνω να σταυρώσω τον εγωϊσμό και τη φιλαυτία μου, την ηδονική θέαση των ανθρωπίνων πραγμάτων και να εξαγιάσω τον βίο μου.

Ακολουθείτω μοι : να πάρεις τον βηματισμό του Χριστού, να ακουθήσεις τον τρόπο ζωής και πορείας του και να μιμηθείς το εκούσιο κένωμα και δώσιμο σου στον άλλον, δεν αανήκεις σε εσένα αν ανήκεις στον Χριστό, δεν ανήκεις ούτε καν στη σύζυγο σου ή στο σύζυγο σου αλλά ανήκεις σε κάθε άνθρωπο που σε χρειάζεται διότι η ακολουθία, ακολούθηση του Χριστού σημαίνει ότι διακονείς την σωτηρία όλου του λαού και ειδικά των αδελφών σου που είναι πλησίον σου, που μάλλον εσυ πλέον αποφασίζεις να είσαι πλησίον τους και να συμπαραστέκεσαι χαμογελώντας την πορεία της σωτηρίας τους!


modern father

Δεν υπάρχουν σχόλια: