Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018

Ι Χρυσοστόμου ομιλία Γ, Ε Π Ε τομ 2ος, αναφορά στους πέντε πρώτους στίχους του πρώτου Κεφαλαίου της Γενέσεως νο 4


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Συνάξεις Μελέτης Αγίας Γραφής 2018-2019

αυτη η ακολουθία και συνέχεια θα ακολουθηθεί για κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη όλου του έτους που διανύουμε! Την Δευτέρα όμως η...