Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018

To χαμομηλάκι : Οι 9 Τύποι Παιδοβιαστών του Διαδικτύου: Όλοι τους ...

To χαμομηλάκι : Οι 9 Τύποι Παιδοβιαστών του Διαδικτύου: Όλοι τους ...: Οι εννέα τύποι παιδοβιαστών του διαδικτύου δηλώνουν ανομοιογένεια των κινήτρων.   Το κοινό τους χαρακτηριστικό:  Δεν μπορούν να α...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

το κατα Ιωάννην στίχο στίχο...πρώτο γράφημα μας

"Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος." Ιω. 1,1 Εις την αρχήν τη...