Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί στην Κυριακή της Ορθοδοξία...

Νάξιοι Μελιστές: Κυριακάτικοι Στοχασμοί στην Κυριακή της Ορθοδοξία...: Α΄ Κυριακή των Νηστειών 2018 Κυριακή της Ορθοδοξίας,  Πανοσ. Αρχιμ. Ιεροθέου Λουμουσιώτη  Ιεροκήρυκος Ι.Μ. Ύδρας Kυριακή ...

Κυριακάτικοι Στοχασμοί στην Κυριακή της Ορθοδοξίας 25.02.2018! Από τον Πανοσ. Αρχιμ.. Ιερόθεο Λουμουσιώτη!

Α΄ Κυριακή των Νηστειών 2018
Κυριακή της Ορθοδοξίας, 

Πανοσ. Αρχιμ.
Ιεροθέου Λουμουσιώτη 
Ιεροκήρυκος Ι.Μ. Ύδρας

Kυριακή του Θριάμβου της ορθοδοξίας, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι η πρώτη Κυριακή της Εβδομάδος των Νηστειών. Η νηστεία εκκλησιοποιείται και υπάρχει για να υπηρετείται η εκκλησιοποίηση της ζωής μας και απεκκλησιοποίηση του εγωϊστικού φρονήματος μας! Νηστεία μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας και Εκκλησία γεμάτη από νηστεία, από έλεγχο του θελήματος μας και υποταγή τούτου του θελήματος στον Χριστό και το άγιο σώμα Του!

Tι είναι η εκκλησία; Ο απόστολος Παύλος θα μας πεί ότι είναι το Σώμα του Χριστού στην προς προς Εφεσίους επιστολή του: 
"11 και αυτός (ενν. ο Ιησούς Χριστός) έδωσε στην Εκκλησία Του τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτες, τοὺς δὲ εὐαγγελιστές, τοὺς δὲ ποιμένες καὶ διδασκάλους, 12 πρὸς σκοπόν να καταρτίσουν τους αγίους, δια το έργον της υπηρεσίας, δια την οικοδομήν του σώματος τοῦ Χριστοῦ, 13 μέχρις ότου φθάσωμεν όλοι εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς πλήρους γνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ, 14 ώστε να μην είμεθα πλέον νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι από κάθε άνεμο τῆς διδασκαλίας, μέσα στη δολιότητα τῶν ἀνθρώπων, μέσα στην πανουργίαν των ανθρώπων πρὸς τον σκοπόν της μεθοδικής παραπλανήσεως, 15 αλλά ομολογούντες την αλήθειαν ἐν ἀγάπῃ, ας αὐξήσωμεν με κάθε τρόπον εἰς αὐτὸν, ο οποίος είναι ἡ Κεφαλή, ὁ Χριστός, 16 ἐκ του οποίου το όλο σῶμα, το οποίον συναρμολογείται και συγκρατείται δια της υπηρεσίας κάθε αρθρώσεως με την οποίαν είναι εφωδιασμένον, δια της καταλλήλου δε ενεργείας κάθε μέρους γίνεται η αύξησις του σώματος με σκοπόν την ίδιαν την οἰκοδομὴν ἐν ἀγάπῃ." (Εφεσ. δ, 11-16)

Tο ιερό Σώμα της Εκκλησίας άνευ Κεφαλής είναι πτώμα και΄η Κεφαλή του ιερου Αυτού Σώματος άνευ του Σώματος είναι ένα πτώμα επίσης. Ούτε το ένα είναι πλήρες ούτε το άλλο είναι ζητούμενο! Άρα σώμα και κεφαλή είναι συνηρμοσμένα, το ένα περιχωρείται και υπάρχει για άλλα μέλη αυτού, ο Κύριος «πονά» και μεριμνά πάντοτε δια το άγιο Σώμα του. Οι απόστολοι, οι ευαγγελιστές, οι διδάσκαλοι έχουν δοθεί να διακονούν την ενότητα του Σώματος του Χριστού που περιφρουρεί το Πανάγιο Πνεύμα. 

Τι διαταράσσει αυτή την ενότητα που είδαμε να εκφράζει ο θείος και μέγας Παύλος ως έκφραση του Πνεύματος και τον των υπολοίπων αποστόλων και ειδικά του Πρωτοκορυφαίου Πέτρου; Όλοι είναι μέλη του αγίου Σώματος και εκφράζονται για το Σώμα του Χριστού με διάφορον τρόπον και κοινή εμπειρία. Όπως αυτή την κοινή εμπειρία και πίστη εκφράζει και ο ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, o οποίος και θα πει μέσω του Φιλίππου στον Ναθαναήλ «ἔρχου καὶ ἴδε» (Iωάν. α, 47) έλα και δες, τρέξε κοντά μου και ζήσε! Ερεύνησε μόνος, έλα να ζήσεις, έλα να δεις τον Kύριο μας που είναι η κεφαλή του σώματος Του, ο Χριστός είναι και υπάρχει στο σώμα του με νου και βουλητική δύναμη το άγιο του Πνεύμα και το σώμα είναι αναπόσπαστα δεμένο και εξαρτημένο αλλά και εξαρτώμενο πάντα από την κεφαλή Του. Ο Χριστός είναι πάντα με το Σώμα του, την Εκκλησία και στην Εκκλησία Του! Δεν εκχωρεί την θέση του στον πάπα και τους μετ’ αυτού αιρετικούς και σχισματικούς, αδελφούς μας, που προσευχόμαστε πάντα για την επιστροφή τους στο σώμα της μιάς, αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της των ορθοδόξων αγίων και πατέρων Εκκλησίας!

Ο ιερός Πατήρ μας και Χρυσορρόας, άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και επίσκοπος της Εκκλησίας της Κωνσταντίνου Πόλεως μας λέγει σοφά ότι κάθε αίρεση προέρχεται «από των δογμάτων των παρά την διδαχήν των αποστόλων» (Εις την προς Ρωμαίους,PG 60, 675.) από τα δόγματα τα διαστρέφονται την αποστολική διδαχή! Από την ίδια την Γραφή μπορεί να ξεπηδούν οι αιρέσεις όταν αντί για την του σώματος θεολογική φωνή και πορεία ο καθένας εμπιστεύεται τον εαυτό του (αυτό είναι μια εκδοχή προτεσταντική) μέσα στην ομορφιά του λόγου του Θεού που εκφράζεται και εκφέρεται μέσα στην Εκκλησία μας. Αν μείνουμε στην έκφραση μόνο του γραπτού θείου λόγου περί του Λόγου του Θεού ξεχνάμε την ιερά παράδοση που είναι η ζώσα και δρώσα μαρτυρία της αγίας Εκκλησίας, της ζωής του Θείου Πνεύματος που ζουν οι πιστοί χριστιανοί εν σώματι υπάρχοντες.

Ναι μεν απορρίπτουμε την αίρεση αλλά προσευχόμαστε για τους αιρετικούς να επανεύρουν την αληθινή πίστη και ζωή που μας προτείνει η αγία μας Εκκλησία, κατά πως το λέγει ο ιερός Χρυσόστομος :«τα γαρ αιρετικά δόγματα, τα παρ’ ών παρελάβομεν αναθεματίζειν χρή, και τα ασεβή ελέγχειν, πάσαν δε φειδώ ανθρώπων ποιείσθαι και εύχεσθαι υπέρ της αυτών σωτηρίας» Περί του μη δείν αναθεματίζειν, PG 48, 952. Αφήνουμε την αίρεση πίσω μας και εγκιβωτίζουμε την ζωή μας στην αγία μας εκκλησία και στην αληθινή και αταλάντευτη πίστη της!

Αδελφοί μου, θριαμβεύει η Ορθοδοξία μας όχι μόνο με την πιστή μας ακολούθηση της αρχαιοπαραδότου πίστεως μας στην προσκύνηση των ιερών Εικόνων μόνον αλλά και στο ότι συνεχίζουμε να ζούμε την πίστη της αρχαίας Εκκλησίας μας! Της Εκκλησίας του Χριστού μας που την φυλάσσει και την προστατεύει Εκείνος και γινόμαστε φύλακες της εμείς εν φόβω Θεού και με αγάπη στην Εκκλησιαστική παράδοση και ζωή. Ζούμε καθώς πιστεύουμε και υπάρχουμε ακολουθούντες την Εκκλησιαστική μας παράδοση ως πιστά τέκνα της αμωμήτου αγίας Πίστεως μας που είναι Θεοπαράδοτη και Αποστολοπαράδοτη! Κανείς άλλος δεν μπορεί να πει ότι ακολουθεί την αρχαία Εκκλησία την μόνη παραδοσιακή που ίδρυσε ο Ιησούς Χριστός μας. Αμήν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: